نسخه آزمایشی
۱۴۰ بازدید

نشانی : ایلام- بلوار آیت اله تعمیرکاری- خیابان فدائیان اسلام- مرکز آموزش عالی علمی – کاربردی جهاددانشگاهی ایلام

فهرست اسامی نیروی انسانی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی واحد ایلام
ردیف نام پست سازمانی نام نام خانوادگی داخلی شماره تلفن مستقیم در مرکز شماره تلفن همراه
۱ رئیس مرکز شهریار رستمی ۱۲ ۳۲۲۳۲۵۶۸ ۹۱۸۷۲۶۳۲۵۷
۲ مدیر آموزش مجتبی حاجی نیا ۱۳ ۳۲۲۳۲۵۶۸ ۹۱۸۳۴۰۳۰۱۶
۳ حسابدار نبی اکبری نیا ۱۴ ۳۲۲۳۲۵۶۸ ۹۱۸۷۴۵۹۶۹۰
۴ کارشناس فارغ التحصیلان رضا بوچانی ۱۴ ۳۲۲۳۲۵۶۸ ۹۱۸۵۵۰۸۳۰۰
۵ انتظامات سیدحسن علوی ۰ ۳۲۲۳۲۵۶۸ ۹۱۸۷۴۷۳۴۳۶
۶ کارشناس آموزش سمیرا سارایی ۱۴ ۳۲۲۳۲۵۶۸ ۹۱۷۲۱۵۴۱۰۳
۷ کارشناس آموزش حسین اکبری ۱۴ ۳۲۲۳۲۵۶۸ ۹۱۸۸۴۰۷۸۴۸
۸ کارشناس فرهنگی رضا پاکزاد ۱۷ ۳۲۲۳۲۵۶۸ ۹۱۸۳۴۴۷۶۴۰
بالا