نسخه آزمایشی
۱۲۴ بازدید

کاردانی

 • نرم افزار _ برنامه سازی کامپیوتری
 • هنرهای تجسمی _ گرافیک
 • هنرهای تجسمی _ نقاشی
 • روابط عمومی
 • امور فرهنگی
 • مترجمی زبان انگلیسی _ آثار مکتوب و متون رسمی
 • طراحی دوخت و تکنولوژی لباس
 • دستیاری مشاغل حقوقی
 • باغبانی _ گیاهان دارویی و معطر
 • هنرهای تجسمی _ عکاسی

کارشناسی

 • مهندسی فناوری اطلاعات _ فناوری اطلاعات
 • مدیریت امور فرهنگی _ برنامه ریزی فرهنگی
 • روابط عمومی _ رفتار اجتماعی و افکارسنجی
 • خدمات حقوقی ثبت و دفاتر اسناد رسمی
 • مهندسی فناوری باغبانی _ گیاهان دارویی و معطر
 • طراحی و الگوسازی پوشاک _ لباس مجلسی و خانگی
 • گرافیک _ رسانه های چاپی
 • مترجمی همزمان انگلیسی
بالا