نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی ایلام >

برگزاری تور یک روزه دانشجویی در موزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایلام

به گزارش مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی ایلام؛ دانشجویان ترم اول طراحی دوخت و روابط عمومی در راستای درک بهتر واحدهای درسی جامعه شناسی فرهنگی و فلسفه پوشش از موزه میراث فرهنگی بازدید کردند. گفتنی است به جهت آشنایی بیشتر دانشجویان با فرهنگ سنتی ایلام و نحوه زیست سنتی از زندگی ساده در سیاه […]

بالا