نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی ایلام >

برنامه ریزی کلاسی نیمسال اول سال۱۴۰۰

دانشجویان گرامی ضمن تبریک سال تحصیلی جدید برنامه ریزی کلاسی نیمسال اول سال۱۴۰۰ به حضور اعلام میگردد. شرکت در کلاسهای کارگاهی مستلزم رعایت پروتکل های بهداشتی و همچنین تزریق واکسن است. برنامه ریزی کلاسی مهندسی فناوری اطلاعات نیمسال اول۱۴۰۰ برنامه ریزی کلاسی کاردانی نرم افزار نیمسال اول۱۴۰۰ برنامه ریزی کلاسی کاردانی مترجمی زبان نیمسال اول۱۴۰۰ […]

بالا