نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی ایلام >

برگزاری واحد آناتومی از نگاه تصویر

به گزارش مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی ایلام؛ واحد آناتومی از واحدهای رشته‌ی نقاشی به این شکل برگزار می‌شود که جهت تفهیم درس، دانشجویان از طریق ابزاری مانند سیم مفتول و گِل سفال به حجم دهی می‌پردازند تا هم با اسکلت بدن انسان و هم اجزای آن به شکل بهتری آشنا شود.  

بالا