نسخه آزمایشی
۵۵۴ بازدید

نشانی : ایلام- بلوار آیت اله تعمیرکاری- خیابان فدائیان اسلام- مرکز آموزش عالی علمی – کاربردی جهاددانشگاهی ایلام

فهرست اسامی نیروی انسانی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی واحد ایلام
ردیف نام پست سازمانی نام نام خانوادگی داخلی شماره تلفن مستقیم در مرکز شماره تلفن همراه
۱ رئیس مرکز شهریار رستمی ۱۲ ۳۲۲۳۲۵۶۸ ۳۲۲۳۲۵۶۸
۲ مدیر آموزش مجتبی حاجی نیا ۱۳ ۳۲۲۳۲۵۶۸ ۳۲۲۳۲۵۶۸
۳ حسابدار نبی اکبری نیا ۱۴ ۳۲۲۳۲۵۶۸ ۳۲۲۳۲۵۶۸
۴ کارشناس فارغ التحصیلان خانم شادمان ۱۴ ۳۲۲۳۲۵۶۸ ۳۲۲۳۲۵۶۸
۵ انتظامات سیدحسن علوی ۰ ۳۲۲۳۲۵۶۸ ۳۲۲۳۲۵۶۸
۶ کارشناس آموزش اکبر  کریمی پور ۱۴ ۳۲۲۳۲۵۶۸ ۳۲۲۳۲۵۶۸
۷ کارشناس آموزش بهزاد خانی ۱۴ ۳۲۲۳۲۵۶۸ ۳۲۲۳۲۵۶۸
۸ کارشناس فرهنگی رضا پاکزاد ۱۷ ۳۲۲۳۲۵۶۸ ۳۲۲۳۲۵۶۸
بالا