نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی ایلام >

واکاوی و تحلیل وقایع اخیر کشور از دیدگاه معاون سیاسی سازمان بسیج کشور

معاون سیاسی سازمان بسیج کشور در جمع اساتید و دانشجویان مراکز آموزش علمی کاربردی استان ایلام بر تبیین شرایط کنونی ایران تاکید کرد و گفت: مردم هوشمند ما باید با نگاهی واقع بینانه مسائل روز کشور را واکاوی کنند. به گزارش مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی ایلام؛ با حضور سرهنگ «سید جلال حسینی» – […]

بالا